Gestions i serveis

Alta domiciliació bancària


Tramitar

Objecte del Tràmit: Domiciliar rebuts de cobrament periòdic (IVTM,IBI urbana-rústica i bice, IAE, cementiri).
Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu del tribut o el representant legal.
Requisits a complir: Ser el titular de l’objecte tributari a domiciliar i del compte bancari.
Documentació a presentar: 1.Formulari de domiciliació bancària.
Original.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl.Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): (Només informació) 971 35 68 70
Per correu: Plaça des Mercat S/N 07720 Es Castell
Per FAX (només informació): (Només informació) 971 35 29 27
Correu electrònic: recaptacio2@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion008
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Emplenar el formulari de domiciliació I ENTREGAR-LO a les oficines de recaptació.
2.O BÉ LLIURAR EL FORMULARI AL REGISTRE D'ENTRADA DE FORMA PRESENCIAL O TELEMÀTICA
3. O REALITZAR EL TRÀMIT TELEMÀTIC HABILITAT

Terminis de ciutadà: Sempre 2 mesos abans de l’inici del cobrament periòdic del tribut a domiciliar.
Terminis de l'administració: De resolució immediata
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reial Decret 939 2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació, art.38.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: