Gestions i serveis

Baixa domiciliació bancària


Tramitar

Objecte del Tràmit: Anul.lar la domiciliació dels rebuts que fins a la data estaven d’alta.

Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu del tribut o el representant legal.
Requisits a complir: Disposar d’un rebut domiciliat
Documentació a presentar: Ordre de baixa de domiciliació bancària signada

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): (només informació) 971 35 68 70
Per correu: PLAÇA MERCAT S/N 07720 – ES CASTELL
Per FAX (només informació): (només informació) 971 35 29 27
Correu electrònic: recaptacio2@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Emplenar el formulari de baixa de domiciliació i entregar-lo a les oficines de recaptació.
2 O BE LLIURAR EL FORMULARI AL REGISTRE D'ENTRADA DE FORMA PRESENCIAL O TELEMÀTICA.
3 O REALITZAR EL TRÀMIT TELEMÀTIC HABILITAT

Terminis de ciutadà: Sempre 2 mesos abans de l’inici del cobrament periòdic del tribut domiciliat
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reial Decret 939 2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació, art.38.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: