Gestions i serveis

Consulta de registre d'entrades i sortides


Tramitar

Objecte del Tràmit: Consultar els registres d'entrada i sortida que ha realitzat un interessat.
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Atenció al Ciutadà / Secretaria
Qui ho pot demanar: - La persona interessada.
-Qualsevol persona major d'edat pot actuar com a representant amb l'autorització de l'interessat.

Requisits a complir: Haver realitzat algun resgistre d'entrada o ser interessat en algun procediment que hagi generat registre de sortida.
Documentació a presentar: 1. DNI, passaport, tarjeta de residència (tràmit presencial).
2. Si actua en representació, DNI i autorització per recollir documentació signada per l'interessat per a realitzar el tràmit (tràmit presencial).
3. DNI electrònic o pin ciutadà (tràmit telemàtic).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció al Ciutadà / Secretaria
Per telèfon (només informació): 971.36.51.93
Per correu: Plaça Esplanada, 5
Per FAX (només informació): 971.36.54.12
Correu electrònic: registre@aj-escastell.org / secretaria3@aj-escastell.org
Altres: www.carpetaciutadana.org/web/
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: Sol·licitar si el que ha demanat s'ha registrat d'entrada o si ja s'ha registrat de sortida.
Terminis de ciutadà: Quan ho necessiti.
Terminis de l'administració: Resposta immeidata.
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: De forma immediata.
Marc Legal: Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Sentit del Silenci Administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment de l'article 5 de la Lleig Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit queixes i suggeriments. Al mateix temps, si detectau qualsevol error podeu manifestar-ho de la mateixa manera.