Gestions i serveis

Alta Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica


Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament de Es Castell
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants de Es Castell i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d’alta en el Padró Municipal d’habitants de Es Castell.
Documentació a presentar: còpia DNI o NIF del titular del vehicle i còpia fitxa tècnica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): 971 35 68 70
Per correu: Plaça Esplanada,5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 35 29 27
Correu electrònic: (només informació) recaptacio3@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot s'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 3.4, reguladora de l’Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s’ha d’entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dos.
En el moment de realitzar el tràmit on line, és convenient tenir a mà la fitxa tècnica on s’indiquen les característiques del vehicle.
Aquest document el facilita l’empresa venedora del vehicle.

 


Documents Relacionats: