Tràmits i gestions

Cercar per texte:
Tipo:
   
Actualització de la llicència d'obertura d'activitats permanents menors Documentació adjunta
Actualitzar dades telèfon i adreça electrònica per a poder rebre avisos i notificacions Gestió en línia
Ajudes econòmiques comerços COVID-19 Documentació adjunta Gestió en línia
Alta al padró d’habitants Documentació adjunta Gestió en línia
Alta domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Alta Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per Ocupació de Via Pública i prestació de serveis especials de la policia Documentació adjunta
Baixa domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Bonificació de l’IBI per a immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Documentació adjunta Gestió en línia
Bonificació de l’IBI per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum. Documentació adjunta Gestió en línia
Bonificació de l’IBI per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic de l’energia provinent de fonts d’energia renovables per a l’autoconsum. Documentació adjunta Gestió en línia
Bonificació de l’IBI per a titulars d'unitats familiars que tenguin la consideració de família nombrosa. Documentació adjunta Gestió en línia
Canvi de domicili al padró d’habitants Documentació adjunta Gestió en línia
Canvi titularitat de dret funerari Documentació adjunta
Certificat d'empadronament Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat d'Empadronament Històric Gestió en línia
Certificat de pagament de tributs Documentació adjunta
Certificat de convivència Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de viatge Documentació adjunta Gestió en línia
Cita Prèvia Gestió en línia
Comunicació Prèvia d'Inici d'obres Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta de registre d'entrades i sortides Gestió en línia
Consulta i pagament de rebuts Gestió en línia
Declaració responsable per a l'exercici de venda ambulant mercat de Calesfonts. Documentació adjunta
Declaració responsable per a le'exercici de venda ambulant Calesfonts (b)
12


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell