Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Es Castell invertirà el 2018 més de dos milions i mig d'euros en infraestructures

Els Pressupostos Municipals de l'Ajuntament des Castell per al proper any 2018 ascendeixen a un total de 8.593.279 euros, una xifra considerablement superior als 6.426.935,55 euros dels comptes municipals actuals. Aquest increment del 33,71 per cent ve motivat per la previsió realista d'ingressos realitzada pel servei d'intervenció i recaptació del Consistori, tenint en compte la liquidació i recaptació obtingudes l'any 2016 i les previsions del 2017 i el 2018.


L'equip de govern municipal té previst dur a terme el proper any un gran esforç en el capítol d'inversions reals, amb un increment de més d'un 300%, destinades a la construcció de noves infraestructures, com, per exemple, la dotació d'aigua potable i clavegueram als nuclis de Noria Riera i Cala Sant Esteve, la millora de vies públiques i camins rurals, la construcció d'un Skate Park, el condicionament de zones públiques com l'aparcament del Cementiri, el manteniment dels locals de propietat municipal, l'ampliació del Poliesportiu, la construcció d'una tercera pista de pàdel i la conversió de les dues actuals en pistes cobertes, la rehabilitació dels túnels de defensa ubicats al subsòl de la Plaça Esplanada, la rehabilitació de la Casa de la Natura a Trebalúger i, finalment, l'execució de diverses actuacions en els voltants de la planta potabilitzadora del municipi, entre altres projectes que es s'aniran anunciant durant el proper any.


És important assenyalar que aquestes actuacions es realitzaran mitjançant recursos propis de l'Ajuntament, les aportacions del Consell Insular de Menorca a través del Pla Insular de Cooperació (PIC), els recursos de la màxima institució insular per a inversions sostenibles (700.000 euros) i la col·laboració del Govern dels Illes Balears (400.000 euros).


Totes aquestes noves infraestructures es duran a terme sense incrementar la pressió fiscal, mantenint el valor cadastral i el tipus impositiu, de manera que el 2018 els habitants d'Es Castell seguiran pagant el mateix que aquest any en el seu rebut de l'IBI. A més, també es mantindran els imports de les taxes dels serveis de les àrees d'Esports, Cultura i Serveis Socials, tot i que són molt deficitaris.A més, cal destacar la reducció d'un 23,26 per cent de la partida que es destinarà al pagament d'interessos bancaris, passant de 43.000 a 33.000 euros, així com la no concertació de nous préstecs amb entitats financeres.


El capítol de despeses de personal augmentarà un 1%, a causa del augment salarial previst en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2017, i s'ha previst la incorporació de personal administratiu per implementar l'administració electrònica així com un pla de millora laboral amb caràcter social, dirigit a la contractació per part de l'Ajuntament de persones amb necessitats salarials que es trobin a l'atur.


En definitiva, aquests Pressupostos Municipals s'han elaborat amb aportacions totes les formacions polítiques amb representació al consistori, són realistes, compleixen amb el requisit d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, incideixen en el manteniment i la recuperació del patrimoni etnològic, històric i cultural per revitalitzar l'activitat turística i comercial, prioritzen els serveis més necessaris (serveis Socials, Esports, Cultura i Joventut) per a un poble amb una dinàmica de creixement constant, i, a més, compleixen amb el requeriment legal de la millora de les condicions laborals dels seus treballadors.

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell