ANUNCI DE COBRAMENT: PADRÓ CEMENTIRI 2019

ANUNCI DE COBRAMENT: PADRÓ CEMENTIRI 2019El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 1 d’octubre i el 30 de novembre, inclusivament, domiciliats dia 4 de novembre, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

Tota la informació a l'enllaç de més avall.