Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio
Certificat de resident per a viatjar

Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a personal funcionari de carrera dues places vacants de la categoria de Policia Local des Castell

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a personal funcionari de carrera dues places
vacants de la categoria de Policia Local des Castell9 de març de 2020

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 29, de 7 de març de 2020, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir dues places de funcionari de carrera de la categoria de policia local, Subgrup C1, Nivell 15.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de l'Estat. 

 
Ajuntament des Castell