Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Acord dels ajuntaments de Menorca per fer front a la situació econòmica

Acord dels ajuntaments de Menorca per fer front a la situació econòmicaEls alcaldes i alcaldesses de Menorca, davant la complexa situació que estem vivint, estem treballant de forma conjunta, més que mai, per donar una resposta a les ciutadanes i ciutadans dels nostres municipis. Des de l’inici de la crisi hem compartit les nostres dificultats, problemes i solucions per donar a la població de tota Menorca el millor servei que ens és possible donar.

En aquests moments, considerem que és fonamental prendre decisions de forma conjunta, deixant de banda les diferències polítiques que en alguns casos puguem tenir i posar l’interès general de la ciutadania per damunt de qualsevol altra qüestió.

Per aquest motiu, després de diverses reunions mantingudes en la darrera setmana per tractar, dins el marge de les nostres competències, possibles mesures i respostes a l’impacte econòmic d’aquesta crisi, elaborem aquest document marc com a base conjun-ta per a l’acció política als Ajuntaments de Menorca.

Reflexions prèvies

Les administracions locals som les administracions més pròximes a la ciutadania i, en conseqüència, les primeres que atenem les seves necessitats. L’Ajuntament és la casa de totes i tots i volem continuar essent aquesta administració que atén les necessitats més bàsiques de la nostra ciutadania.

En aquesta crisi que s’ha iniciat, considerem que els Ajuntaments han de ser agents actius. Volem respondre a les necessitats del nostre entorn, i en aquests moments, això passa per ajudar a les famílies i als sectors més perjudicats, i per fer-ho necessitem tenir capacitat de resposta i capacitat d’acció.

Per aquest motiu, creiem que és important que els Ajuntaments puguem articular mecanismes per tal que, dins les nostres capacitats, que són limitades, canalitzem les ajudes de forma que ajudin directament als col·lectius que en tenen major necessitat.

Per altra banda, i conscients de quina és la situació, els Ajuntaments considerem que és necessari, encara que suposi un esforç per les tresoreries municipals, facilitar l’ajornament i el fraccionament del pagament de tants impostos, taxes i tributs com contemplin les nostres ordenances o som sigui possible habilitar per facilitar-ne el seu pagament.

En relació a l’activitat econòmica i comercial, els Ajuntaments de Menorca considerem oportú i necessari cercar l’encaix jurídic per habilitar línies d’ajuda directa per als comerços i establiments que no poden adherir-se a ajudes d’altres administracions. Som consci-ents de les dificultats que representa mantenir els negocis oberts durant tot l’hivern i que aquesta crisi ens ha colpejat en el moment més complicat pel petit comerç: just al final de la temporada baixa.

Creiem que els Ajuntaments hem d’ajudar a passar aquesta situació a aquells que amb la seva contribució durant anys han fet possible que ens trobem en una situació sanejada. Per aquest motiu, compartim una reivindicació unànime: reclamar que es puguin destinar els nostres estalvis a polítiques d’estímul econòmic i d’ajudes d’emergència en un moment tan complicat. Considerem que difícilment es pot trobar una situació tan justificada i de tanta necessitat com aquesta per recuperar totalment la nostra autonomia en la gestió de les hisendes municipals.

Finalment, conscients de la urgència de la situació, els Ajuntaments intentarem donar respostes amb la major immediatesa possible, conscients que per actuar no podem, tampoc, actuar al marge dels procediments administratius i dels tràmits legals.

Per això, davant les peticions de diferents sectors i des de la visió global que ens permet tenir la gestió de l’Ajuntament, hem acordat avançar, de forma conjunta, en les següents qüestions:

En relació a mesures fiscals

Aplaçament dels terminis de pagament d’impostos

Per tant, aquells impostos que s’havien de començar a pagar en aquest moment, es començaran a pagar més endavant.

Possibilitat de fraccionament de rebuts

Per tal de facilitar el seu pagament, es prendran mesures per fer front als pagaments en diferents mensualitats i sense interessos.

Exempció de pagament de taxes per serveis no prestats

Aquelles taxes, preus públics o tributs per serveis que no s’hagin pogut donar no es cobraran. Això inclou: taxes d’ocupació de via pública, mercats ambulants, taxa d’escoletes infantils, taxes d’escoles municipals, i serveis similars.

Pagament a proveïdors

Des de l’inici de la crisi, els Ajuntaments hem agilitzat el pagament a proveïdors, pagament de certificacions d’obres i altres aportacions econòmiques periòdiques com són les aportacions a empreses que gestionen els principals contractes per serveis bàsics als municipis. Ens comprometem a mantenir la màxima agilitat en aquests pagaments.

En relació a impuls econòmic

Proposta d’impuls turístic

Més enllà de la tasca de promoció exterior que dugui a terme el Consell, i que recolzarem com hem fet sempre, ens proposem treballar, juntament amb el Consell de Menorca i el sector turístic, en una estratègia de turisme interior dins Menorca, les Illes Balears i Espanya amb la intenció de mitigar l’efecte negatiu d’aquesta crisi en la temporada actual.

Creació de línies d’ajuda directes a petits comerços i establiment que no tinguin altres ajuts

Els Ajuntament de Menorca estem estudiant la possibilitat de crear línies d’ajudes als establiments més perjudicats. Considerem que és la millor forma d’arribar directament als afectat i pensem que s’ha de fer amb l’acord de les associacions de comerciants. Pendent d’acordar, es tractaria d’ajudar, principalment, a aquelles activitats econòmiques que van haver de tancar des del 15 de març i que continuen sense poder obrir.

Plans d’acció del sector comercial

Prepararem, amb els comerços dels nostres municipis, una estratègia d’impuls de comerç sostenible, digital i de proximitat.

Mantenir les inversions municipals per garantir l’estabilitat al
sector de la construcció

Intentarem mantenir, dins les modificacions pressupostàries que requereixi l’atenció so-cial en aquests moments, les partides d’inversió i serveis per tal de donar estabilitat al mercat de treball en el sector de la construcció i a les pimes.

En relació a mesures socials

Increment de les partides per Ajudes socials d’emergència

Per tal de garantir que les famílies poden cobrir les seves necessitats bàsiques, pagament de lloguers, subministres, etc. augmentarem les partides i línies d’ajuda ja existents, amb el suport del Consell Insular de Menorca, per tal d’arribar al previsible increment de peticions dels nostres serveis.

En relació a la gestió romanents

Exigirem, una vegada més, al govern de l’Estat que puguem disposar dels romanents acumulats en anys anteriors per fer front a les noves necessitats i a la situació que haurem d’afrontar en els pròxims mesos i anys.

Menorca, 13 d'abril de 2020

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell