Subastes i Licitacions

Plec de clàusules administratives particulars per el contracte d'obres del projecte urbanització Plaça de S'Esplanada des Castell, procediment obert i tramitació urgent, actuació incorporada al Fons Estatal d'Inversió Local (RDL 9/2008). MODIFICACIÓ CLÀUSULA 11 I 16 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER ACORD DE PLE 27/02/2009.

Data aprovació: 20-02-2009

Òrgan aprovació: 


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 969999

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 16-03-2009

Data Adjudicació Provisional: 30-03-2009  

Data Adjudicació Definitiva: 06-04-2009

Import Adjudicació: 969760

Obertura pliques: