Subastes i Licitacions

Adjudicació contracte subministrament material esportiu al poliesportiu municipal des Castell

Data aprovació: 

Òrgan aprovació: 


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 65198,36

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional: 19-05-2009  

Data Adjudicació Definitiva: 09-06-2009

Import Adjudicació: 64844

Obertura pliques: