Subastes i Licitacions

ADJUDICACIO PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'UTILITZACIÓ DEL DOMINI PUBLIC MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ TEMPORAL DE BARRA PER A VENDA DE REFRESCOS. FESTES DE SANT JAUME 2009

Data aprovació: 16-06-2009

Òrgan aprovació: 


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 1500

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 03-07-2009

Data Adjudicació Provisional: 06-07-2009  

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 2009

Obertura pliques: