Subastes i Licitacions

Licitació pel projecte bàsic i d'execució d'accés adaptat i vestuaris annexes al polisportiu municipal des Castell

Data aprovació: 11-03-2010

Òrgan aprovació: Decret de Batllia


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 461817,48

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 16-04-2010

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 12-05-2010

Import Adjudicació: 384847,9

Obertura pliques: 
 11h apertura sobres 2