Subastes i Licitacions

Licitación projecte elèctric per la remodelació del cablejat elèctric a l'enllumenat públic des Castell

Data aprovació: 11-03-2010

Òrgan aprovació: Decret de Batllia


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 66785,49

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 31-03-2010

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 12-05-2010

Import Adjudicació: 60106,94

Obertura pliques: