Subastes i Licitacions

Licitació procediment obert pel subministrament i col·locació jocs infantils a la Plaça Esplanda

Data aprovació: 30-03-2010

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 117829,18

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 19-04-2010

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 94265,08

Obertura pliques: 
 12h. Saló de plens