Subastes i Licitacions

LICITACIÓ ARRENDAMENT BÉ PATRIMONIAL TERRENYS SITUATS FINCA BINIMAINONET

Data aprovació: 23-02-2011

Òrgan aprovació: Ple


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 700

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 25-05-2011

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 

Obertura pliques: 
 Els sobres 2 s'obriren a les 12h. al Saló de Plens de l'ajuntament