Subastes i Licitacions

PROJECTE MILLORA DE LA VORERA DE L'APARCAMENT ESCOLAR

Data aprovació: 12-07-2011

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 70753,77

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 02-08-2011

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 58474,19

Obertura pliques: