Subastes i Licitacions

PROJECTE DISPOSICIÓ DE PAVIMENT DE CAUTXÚ CONTINU AL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DE S'ESPLANADA

Data aprovació: 12-07-2011

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 72637,04

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 70550

Obertura pliques: