Subastes i LicitacionsData aprovació: 

Òrgan aprovació: 


Estat: 

Forma d'adjudicació: 

Import de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 58474,19

Obertura pliques: