Subastes i Licitacions

Contractació d'un servei de cobertura mitjançant diverses assegurances

Data aprovació: 20-09-2011

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 22478,9

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 24-10-2011

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 17871,1

Obertura pliques: