Subastes i Licitacions

Concessió de l'ús privatiu de domini públic per a la instal·lació d'un tòtem d'informació i publicitat comercial i institucional a la Plaça Esplanada des Castell

Data aprovació: 04-10-2011

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 4800

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 09-11-2011

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 

Obertura pliques: 
 L'obertura del sobre B ja es convocarà directament a les empreses presentades.