Subastes i Licitacions

CONTRACTE DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI MUNICIPAL DES CASTELL (SAD)

Data aprovació: 09-12-2011

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 60000

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 

Obertura pliques: