Subastes i Licitacions

LICITACIÓ PER ADJUDICACIÓ LLICÈNCIA TÀXI ADAPTAT

Data aprovació: 24-04-2012

Òrgan aprovació: Ple


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 01-06-2012

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 

Obertura pliques: 
 L'obertura del sobre B serà dia 13/06/12 a les 13h al Saló de Plens de l'ajuntament