Subastes i Licitacions

MILLORA DEL CARRER SANT JOSEP FASE I I ANNEX DE REFORMA FAÇANA MARÍTIMA

Data aprovació: 12-02-2013

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 1548570,99

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 09-04-2013

Import Adjudicació: 0

Obertura pliques: 
 

Altra Documentació
Anunci adjudicació definitiva