Subastes i Licitacions

ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'OBRES CONSTRUCCIÓ 2 PISTES PÀDEL A LA ZONA ESPORTIVA DES CASTELL

Data aprovació: 14-05-2015

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 99874,43

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 91130,55

Obertura pliques: 
 

Altra Documentació
Anunci adjudicació definitiva