Subastes i Licitacions

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CONTRACTE OBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL

Data aprovació: 02-07-2015

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 131076,69

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 119000

Obertura pliques: 
 

Altra Documentació
Anunci adjudicació definitiva