Subastes i Licitacions

ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES DE REFORMA I MODIFICACIÓ DE DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL

Data aprovació: 17-06-2016

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 137197,99

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 17-08-2016

Import Adjudicació: 128727,99

Obertura pliques: 
 

Altra Documentació
Anunci adjudicació definitiva