Subastes i Licitacions

ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES RENOVACIÓ GESPA ARTIFICIAL AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DES CASTELL

Data aprovació: 07-10-2016

Òrgan aprovació: Decret de Batllia


Estat: 

Forma d'adjudicació: negociat sense publicitat

Import de la licitació (IVA exclòs): 169400

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 12-01-2017

Import Adjudicació: 136910,29

Obertura pliques: 
 

Altra Documentació
Anunci adjudicació definitiva