Subastes i Licitacions

Licitació per a l'adjudicació de la Concessió demanial de construcció, gestió i explotació d'un bar a l'àrea esportiva municipal des Castell.

Data aprovació: 07-07-2017

Òrgan aprovació: Junta de Govern Local


Estat: 

Forma d'adjudicació: obert

Import de la licitació (IVA exclòs): 152978,13

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 

Data Adjudicació Provisional:   
 

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 

Obertura pliques: