Subastes i Licitacions

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS , SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT AL MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DES CASTELL

Data aprovació: 15-02-2018

Òrgan aprovació: Ple


Estat: 

Forma d'adjudicació: 

Import de la licitació (IVA exclòs): 997376,78

Data límit de presentació d'ofertes. Fins les 14:00: 12-04-2018

Data Adjudicació Provisional:   

Data Adjudicació Definitiva: 

Import Adjudicació: 

Obertura pliques: