Gestions i serveis

Autorització per Ocupació de Via Pública i prestació de serveis especials de la policia
Objecte del Tràmit: Sol·licitar autorització per ocupar o utilitzar la via pública amb motiu de la realització d'obres en un edifici, per serveis especials de policia de les següents característiques: Tancament de carrer, Reserva Temporal d’estacionaments, Préstec de cons o senyals, Préstec de tanques.
Àmbit de responsabilitat: Policia
Qui ho pot demanar: Els promotors o constructors de qualsevol obra que necessiti ocupar la via pública
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor i disposar de llicència municipal d'obres o comunicació prèvia d'inici d'obres.
Documentació a presentar: 1. Sol.licitut d'autorització degudament emplenada i signada.
2. Assenyalant que l’espai públic a ocupar tindrà l’adequada senyalització i il·luminació, complint les instruccions que al respecte doni la Policia Local.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Policia Local Plaça Esplanada 4, Es Castell
Per telèfon (només informació): (només informació) 971 36 27 47
Per correu: Plaça Esplanada,4 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 35 29 27
Correu electrònic: (només informació) policia@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: Autorització d'ocupació de via pública per obres o prestació de serveis especials de policia
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança núm. 1.20 prestació de serveis especials de la policia local.
ORDENANÇA NUM. 1.8 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LES UTILITZACIONS PRIVATIVES O ELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: