Organització Municipal

 
 
Juana Escandell Salom
Batllessa
Planejament, Gestió Urbanística i Disciplina Urbanística, Policia, Seguretat Mobilitat.
 
 
Joan Antoni Serra Puig
1er T. Batllessa
Brigada d'Obres, Vies Públiques, Camins Rurals i Urbanitzacions.
 
 
Ana Estefanía Til Pons
2ona T. Batllessa
Serveis Socials, Personal i Ordre Intern, Turisme i Indústria
 
 
Marisa Álvarez Guasch
3era T. Batllessa
Medi Ambient, Aigües, Neteja viària, Residus, Energia i Eficiència, Participació Ciutadana (AL21) i Voluntariat.
 
 
Pedro Sánchez Jurado
4art T. Batllessa
Cultura, Festes i Cementiri
 
 
Oscar Gómez Jiménez
Regidor
Hisenda, Noves Tecnologies, Comunicació, Patrimoni, Parcs i Jardins i Comerç
 
 
Irene Triay Fedelich
Regidora
Esports, Joventut i Educació
 
 
Jose Manuel Mamajón López
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Matilde Mamajón López
Regidora
Regidora P.P.
 
 
Begoña Mercadal Jimenez
Regidora
Regidora P.P.
 
 
Dionisio Marí Cervantes
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Jaime Fedelich Carretero
Regidor
Regidor P.P.
 
 
Florencio Conde Camarós
Regidor
Regidor PI
0