Es Castell multarà els propietaris dels gossos que orinin a les façanes

Es Castell multarà els propietaris dels gossos que orinin a les façanesL'Ajuntament des Castell sancionarà els propietaris dels gossos que orinin a les façanes o els portals de les cases (i que no recullin els excrements) amb multes que oscil·len entre els 60 i els 300 euros. Aquesta és una de les novetats que contemplen les noves ordenances de tinença d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos que s'aprovaran amb tota seguretat en el pròxim ple del Consistori.


L'equip de govern municipal ha respost satisfactòriament a les al·legacions presentades per diversos ciutadans i, a més, ha decidit dividir en dos l'ordenança que abans ho englobava tot en una sobre els animals de companyia i en una altra relacionada amb els animals potencialment perillosos.


És important destacar que s'ha actualitzat la llista de races considerades potencialment perilloses, excloent de la mateixa al Pastor Alemany i quedant la mateixa de la següent manera: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro , Tosa Inu, Akita Inu, bullmastiff, Doberman, Dogo de Bordeus, Mastí, Cap de Bou o de bestiar "mallorquí" i Bull Terrier.


Aquesta ordenança té per objecte regular, en l'àmbit de competències de l'Ajuntament des Castell, la tinença d'animals potencialment perillosos per a fer-la compatible amb la seguretat de les persones, els béns i altres animals, en compliment de les lleis vigents al respecte. Queden exclosos de l'aplicació d'aquesta ordenança els gossos i animals pertanyents a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.Les persones que vulguin posseir, portar o tenir cura de gossos considerats potencialment perillosos seran responsables a tots els efectes de tots els actes produïts per aquests animals, i han de sol·licitar davant l'Ajuntament una llicència administrativa d'acord amb la legislació vigent, amb anterioritat a la seva compra, l'adquisició o procedir a cura d'aquests.


Aquesta normativa preveu que serà potestat de l'Ajuntament comprovar la idoneïtat i seguretat dels locals o vivendes que hauran d'albergar als animals potencialment perillosos, mitjançant la supervisió dels serveis tècnics municipals. El tècnic competent consignarà els resultats de la seua inspecció expedint un informe que descrigui la situació de l'immoble i, si escau, les mesures de seguretat que sigui necessari adoptar en el mateix i el termini per a la seva execució.


En canvi, l'objectiu de l'ordenança de tinença d'animals de companyia és regular la protecció, el control i la tinença d'animals dins el terme municipal d'Es Castell, amb una doble finalitat, la protecció de la salut i la seguretat de les persones , i la protecció i el benestar dels animals que viuen a l'entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat.


Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança, agrupats d'acord amb la seva destinació més usual, són els següents:


A) Animals domèstics que viuen a l'entorn humà:
- Animals de companyia: gossos, gats i determinades aus i ocells no salvatges.
- Animals que proporcionen ajuda especialitzada: gossos pigall "gos guia" i de vigilància d'obres i empreses.
- Animals d'aquari o de terrari.
B) Animals utilitzats en concursos i / o d'altres competicions.
C) Animals utilitzats en activitats d'esbarjo o en espectacles i animals ensinistrats propis de l'activitat circense.
D) Animals salvatges autòctons.
I) Animals salvatges no autòctons.


L'ordenança estableix que la tinença d'animals de companyia en els habitatges requereix que les circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higienicosanitari siguin les adequades, i que no es produeixi cap situació de perill, molèstia o incomoditat per als veïns o un altre persones en general , o pel mateix animal. A més, mai poden tenir com a allotjament habitual els patis, balcons, terrasses ni patis interiors, coberts o no, que pertanyin a una comunitat de veïns.

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell